2008-03-22

Η αντίληψη της ταχύτητας

Η αντίληψη της ταχύτατης απόκρισης ενός συστήματος είναι σημαντικότερη από το αν ένα σύστημα είναι γρήγορο ή όχι. Αυτό φάνηκε στα Windows Vista στο παράθυρο που εμφανίζεται όταν ζητάμε να αντιγραφούν μερικά αρχεία από ένα σημείο σε ένα άλλο.

Ενώ η ομάδα ανάπτυξης του λειτουργικού βελτίωσε τον αλγόριθμο αντιγραφής, επειδή άλλαξε η χρονική στιγμή κατά την οποία εξαφανίζεται το παράθυρο σε σχέση με τα XP, o χρήστης πιστεύει ότι στα Vista η αντιγραφή είναι πιο αργή. Στη πραγματικότητα τα Vista είναι πιο γρήγορα. Απλώς στα XP, το παράθυρο εξαφανίζεται πριν τελειώσει όλη η διαδικασία, η οποία συνεχίζεται στο υπόβαθρο.

Μια έρευνα που έχει γίνει αποκαλύπτει πως ένας απλός κανόνας τον οποίο μπορείτε να ακολουθείτε όταν σχεδιάζετε μια χρονοβόρα διαδικασία είναι:

  • Να υπάρχει μια μπάρα προόδου που να γεμίζει ομαλά και προοδευτικά.
  • Η μπάρα προόδου να γεμίζει πιο γρήγορα όσο πλησιάζει το τέλος.
Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να διαβάσετε το άρθρο στα αγγλικά.