2011-10-06

Ώρα να ξεκουραστείς

Steve Jobs
1955 - 2011

Ευχαριστώ Steve που το αποτέλεσμα της δουλειάς σου μου έδινε την ευκαιρία να νοιώθω το 2011 έτσι όπως ένοιωθα την πρώτη φορά που άνοιγα το κουτί της Amiga μου το 1987.

Ήρθε η ώρα να ξεκουραστείς.